Τηλ. επικοινωνίας: 2102845859
email: info@planitcool.gr